Trên đồ thị H4 GBP/USD , GBP đang gặp cản mạnh ở vùng giá 1.4080 - 1.4100 . Thứ sáu tuẩn trước , sau khi tin Non - Farm của Mỹ không được tốt , GDP đã tăng mạnh 100 pip từ vùng 1.4000 đến 1.4100 . Dự kiến thứ hai tuần tới , khi gặp vùng cản mạnh GBP sẽ có điều chỉnh . Tôi sẽ chờ tín hiệu xác nhận là một cây nến giảm H4 để vào một lệnh bán GBP , hy vọng sẽ đạt được lợi nhuận 30 pip .…
Read full story
Translate to English Show original