نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Ricolo has taken 4th place in Community predictions Sep 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Ricolo has taken 8th place in Community predictions Jul 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

NZD/CAD

Od marca kurs NZD/CAD porusza się w trendzie spadkowym -korekta na przełomie maja i czerwca nie zdołała odwrócić trendu.Poziomy oscylatora STOCH wskazują na możliwe dalsze pogłębienie spadków-czego oczekuję.Bardzo ważne wsparcie na poziomie 0.8783 tam też wyznaczam cel.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر