Show panel Hide panel

Best wins View all achievements

Show panel Hide panel

Last 3 posts Show blog

Avatar

Ricolo has taken 4th place in Community predictions Sep 2018

Die komplette Geschichte lesen
Übersetzen in Englische Sprache Zeige Original
oderum Kommentare zu hinterlassen
Avatar

Ricolo has taken 8th place in Community predictions Jul 2018

Die komplette Geschichte lesen
Übersetzen in Englische Sprache Zeige Original
oderum Kommentare zu hinterlassen
Avatar

NZD/CAD

Od marca kurs NZD/CAD porusza się w trendzie spadkowym -korekta na przełomie maja i czerwca nie zdołała odwrócić trendu.Poziomy oscylatora STOCH wskazują na możliwe dalsze pogłębienie spadków-czego oczekuję.Bardzo ważne wsparcie na poziomie 0.8783 tam też wyznaczam cel.
Die komplette Geschichte lesen
Übersetzen in Englische Sprache Zeige Original
oderum Kommentare zu hinterlassen