Show panel Hide panel

Best wins View all achievements

Show panel Hide panel

Last 3 posts Show blog

Avatar

Day30:

Сайн байна уу найзуудаа. өнөөдөр би GBPAUD D1 chart оруулж байна. миний харж байгаагаар үнэ эсэргүйцлийн бүсэд хүрээд уналт хийж эхэллээ. тиймээс энэ урт хугацаанд нэлээд том уналт байна гэж харж байна. target =1.7615 байна.бүгдэд нь амжилт хүсье.
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments
Avatar

Day24

Сайн байна уу найзуудаа. өнөөдөр би та бүхэнд USDTRY D1 chart оруулж байна. Миний харж байгаагаар үнэ trendline буюу ягаан шугамыг breakout хийж эвдсэн байна. Тиймээс цаашид дахин үнэ өсөх магадлал өндөр байна. target 4.07
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments
Avatar

Day24:

Сайн байна уу найзуудаа. өнөөдөр би та бүхэнд USDTRY D1 chart оруулж байна. Миний харж байгаагаар үнэ trendline буюу ягаан шугамыг breakout хийж эвдсэн байна. Тиймээс цаашид дахин үнэ өсөх магадлал өндөр байна. target 4.07
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments