Show panel Hide panel

Best wins View all achievements

This user doesn't have any achievements yet
Show panel Hide panel

Last 3 posts Show blog

Avatar

Buy AUDJPY

Xuất hiện mô hình Vai - Đầu - Vai trên khung thời gian H1
Entry 85.15
Stoploss 84.40
Take profit 85.40
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments
Avatar

Buy EurAud

Xuất hiện mô hình tam giác bị phá vỡ lên trên H1, xu hướng tăng trên D1 tiếp tục.
Entry: 1.5700
Stoploss 1.5652
Take profit 1.5800
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments
Avatar

Long EURUSD

Xuất hiện mô hình Vai đầu Vai ở cặp tiền EURUSD
Mua 1.31600
Chốt lời 1.40500
Cắt lỗ 1.39100
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments