Show panel Hide panel

Best wins View all achievements

This user doesn't have any achievements yet
Show panel Hide panel

Last 3 posts Show blog

Avatar

_Oleksandr_ has published strategy TreeDMI_H1

Стратегія базується на трьох DMI з
періодами 7, 14,21. Закупівля - якщо ADX
росте та Di+ зверху Di-. Перевагу має
завжди DMI з більшим періодом. Якщо ADX14
та/або ADX21 падає, тоді ADX7 купує коли Di-
більший за Di+. Продажа - навпаки. Період
у першій версії H1, а у другій -H4. StopLoss та
TakeProfit відсутні
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments
Avatar

_Oleksandr_ has published strategy TreeDMI

Стратегія базується на трьох DMI з
періодами 7, 14,21.
Закупівля - якщо ADX росте та Di+ зверху
Di-. Перевагу має завжди DMI з більшим
періодом. Якщо ADX14 та/або ADX21 падає,
тоді ADX7 купує коли Di- більший за Di+.
Продажа - навпаки
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments
Avatar

_Oleksandr_ has published strategy TreeDMI

Стратегія базується на трьох DMI з
періодами 7, 14,21.
Закупівля - якщо ADX росте та Di+ зверху
Di-. Перевагу має завжди DMI з більшим
періодом. Якщо ADX14 та/або ADX21 падає,
тоді ADX7 купує коли Di- більший за Di+.
Продажа - навпаки
Read full story
Translate to English Show original
orto leave comments