نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Crude Light

Разместил отложенный ордер на покупку нефти сорта лайт по цене 68,00 долларов США за баррель, а уровень тейк профита разместил в районе 71,00 доллар США за баррель. Ожидаю что Китай сократит покупку нефти в США и запасы нефтепродуктов в США будут расти, это увеличит волотильность цены нефти на рынке
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

USD/CHF

Открыл короткую позицию по валютной паре USD/CHF по цене 0,9960 швейцарских франков за доллар, а уровень тейк профита разместил в районе 0,9880 швейцарских франков за доллар. Ожидаю коррекции по доллару Сша, та как он значительно укрепился и это вредит экономике США
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

GBP/JPY

Планирую открыть длинную позицию по валютной паре GBP/JPY по цене 144,70 японских йен за фунт стерлингов, а уровень тейк профита разместил в районе 149,00 японских йен за фунт стерлингов. Ожидаю коррекции по японской йене и укрепления валютной пары на фоне роста экономики Англии
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر