نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

This user doesn't have any achievements yet
نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

FX Performance YTD +40.03 %

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

FX Performance 2018 YTD

Message me if you want to copy my trades and performance.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

StrategicFX Performance 2018 YTD

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر