Show panel Hide panel

Best wins View all achievements

This user doesn't have any achievements yet
Show panel Hide panel

Last 3 posts Show blog

Avatar

FX Performance YTD +40.03 %

Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz
Avatar

FX Performance 2018 YTD

Message me if you want to copy my trades and performance.
Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz
Avatar

StrategicFX Performance 2018 YTD

Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz