فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

Live Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

Weeks of participation

16

مجموع جوایز برنده شده

0 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

0

مجموع امتیازات لازم به دست امد

0

Correct/incorrect predictions

0 / 0