فعالیت مسابقه

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

رقابت های معاملاتی

مسابقه استراتژی

مشخصات کامل مسابقه
 

مجموع امتیازات لازم به دست امد

-

مشارکت ماهانه

7

مجموع جوایز برنده شده

0 USD

Live Trader Contest

برو به مسابقات

User does not participate in current period

Profitability, %

-

Weeks of participation

1

مجموع جوایز برنده شده

0 USD

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

مسابقات تحلیلی

تحلیل بنیادی

برو به مسابقات

مشارکت ماهانه

1

مجموع امتیازات لازم به دست امد

104

Correct/incorrect predictions

9 / 5