دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
2 مکان نوامبر 2015 $3500
2 مکان فوریه 2014 $2500
7 مکان ژانویه 2015 $500
12 مکان جولای 2015 $500
24 مکان مه 2017 $200

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
2 مکان ژانویه 2016 $3000

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
2 مکان اوریل 2014 $300
3 مکان نوامبر 2014 $250
4 مکان اگوست 2015 $350
4 مکان سپتامبر 2014 $150
5 مکان سپتامبر 2014 $100
5 مکان اوریل 2014 $100

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
5 مکان جولای 2015 $200