دستاوردها

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان ژوئن 2018 $650
1 مکان اوریل 2018 $650
3 مکان ژوئن 2018 $400
3 مکان مه 2018 $400
3 مکان مارس 2015 $350
3 مکان ژوئن 2014 $250
4 مکان ژوئن 2018 $350
4 مکان جولای 2014 $150