Regole del Contest

Trader & posto Premi, $ Visualizzazioni Popularity,
points
Dukascopy Overall
ritesh
1 posto
1650 87 90 90 267
NagarajaAdiga
2 posto
825 90 86 90 266
AdrianWS
3 posto
825 88 89 87 264
positive
4 posto
330 82 85 97 264
krishere
5 posto
330 81 83 97 261
skytrader
6 posto
330 100 100 60 260
doctortyby
7 posto
165 84 84 87 255
ikhall
8 posto
165 85 82 80 247
DaddyPapi
9 posto
165 95 95 53 243
TradeTrading
10 posto
165 73 75 90 238
hakala
11 posto
68 70 100 238
svetashopk
12 posto
80 79 77 236
Drackyboy
13 posto
75 77 77 229
mielec
14 posto
89 87 50 226
WallStreet
15 posto
86 88 50 224
fxprophet
16 posto
79 81 63 223
ajermou
17 posto
74 74 73 221
Ghaieth
18 posto
83 80 57 220
LinnuxFX
19 posto
77 76 63 216
WyMe
20 posto
76 71 63 210
radjaforex
21 posto
78 78 50 206
fzavier
22 posto
69 68 10 147
queenforex
23 posto
72 73 0 145
klcfx
24 posto
70 67 0 137
eravo12
25 posto
71 66 0 137
rppuranik
26 posto
67 69 0 136
ante777
27 posto
64 72 0 136
foewenpo
28 posto
66 65 0 131
rhapsody
29 posto
61 64 0 125
FX_Swingtrader
30 posto
62 63 0 125
live4trading
31 posto
65 60 0 125
radha
32 posto
63 61 0 124
the_king_of_fx
33 posto
60 62 0 122