نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
fx_lmcap
1st place
13 6 130 -30 32 72 80 284 $650
SikmaN
2nd place
12 7 120 -35 21 93 80 279 $550
Aviator
3rd place
12 5 120 -25 35 85 40 255 $400
DimaBLR
4th place
11 7 110 -35 17 100 50 242 $350
RahmanSL
5th place
12 7 120 -35 21 55 80 241 $300
simi
6th place
12 7 120 -35 21 55 80 241 $100
Bombila
7th place
13 6 130 -30 32 42 50 224 $100
miriam1313
8th place
12 7 120 -35 21 63 50 219 $100
klintons
9th place
12 6 120 -30 28 75 20 213 $100
williamb
10th place
10 9 100 -45 0 66 90 211 $100
alias1980
11st place
12 5 120 -25 35 70 10 210
mermaid
12nd place
9 3 90 -15 42 59 20 196
Magic_FX
13rd place
14 5 140 -25 42 28 1 186
gargantua
14th place
11 8 110 -40 11 43 40 164
Alivio
15th place
12 4 120 -20 44 14 1 159
maxim2882
16th place
11 6 110 -30 24 10 40 154
sharpsense
17th place
8 7 80 -35 0 15 90 150
ForexAlyoum
18th place
11 8 110 -40 11 40 25 146
metall_2
19th place
10 4 100 -20 36 17 10 143
Chaudhry77
20th place
10 9 100 -45 0 30 50 135
ososelgin
21st place
11 5 110 -25 31 17 1 134
mixxor
22nd place
11 6 110 -30 24 15 1 120
PrinceChoco
23rd place
6 1 60 -5 57 5 1 118
FX_Riper
24th place
7 2 70 -10 44 9 1 114
corneliu
25th place
11 6 110 -30 24 7 1 112
find
26th place
11 7 110 -35 17 9 1 102
Helena_Prekrasnaj
27th place
10 8 100 -40 6 34 1 101
Khimitau
28th place
10 8 100 -40 6 23 10 99
sibga
29th place
11 8 110 -40 11 17 1 99
Daron
30th place
8 4 80 -20 25 11 1 97
rokasltu
31st place
7 6 70 -30 0 6 50 96
ExtremePilot
32nd place
11 8 110 -40 11 15 1 97
aleks1204
33rd place
6 2 60 -10 38 5 1 94
xDamko
34th place
6 2 60 -10 38 4 1 93
mursei
35th place
10 9 100 -45 0 33 1 89
Tach
36th place
10 9 100 -45 0 30 1 86
BilboFX
37th place
9 6 90 -30 13 11 1 85
Solene
38th place
4 1 40 -5 40 2 1 78
_Oleksandr_
39th place
10 8 100 -40 6 7 1 74
FomikSer
40th place
10 9 100 -45 0 17 1 73