هیچ استراتژی فعال در حال حاضر وجود ندارد.

تجمع سود / مکانیزم ضرر ($)

دوره های منتخب: 01.08.2013 - 31.08.2013

Full Stats

رده بندی (امتیازات): - (-)
عملکرد, $ (امتیازات): 100,00K$ (-)
Drawdown, % (امتیازات): 0% (-)
Bonuses: 0
Average Profit Trade: 0,00K$
Average Loss Trade: 0$
عامل سود: 0,00K
شمار معاملات: -
حجم تجارت شده: 0,00M$

رقابت