نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Werther640 has taken 38th place in Dukat Contest Jul - Aug 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

EURO

Formacion hombro cabeza hombro en el par EURUSD en grafico de horas.Desde aqui podemos ir buscando cortos con para retomar la tendencia bajista.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

GBPUSD

Formacion hombro cabeza hombro en el par GBPUSD en grafico de horas.....podemos ir buscando cortos con objetivo a minimos.Saludos
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر