نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

I See a Light

I have been trading since long time but winning this contest is my dream. Real trading is different than winning a contest as it requires to have specific plan that abides by a set of rules and at the same time needs to deliver a top notch performance. At last i think i found my strategy to win this contest.
I became active after a long time to win this contest. I hope to be in the top 10 by the end of this month i know its very late this month but i hope to be there. Hope is what keeps us movin…
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Seeing a Light

I have been trading since very long time but winning this contest is my dream .Real trading is different from winning the contest as we need a specific plan that abides by set of rules and same time deliver a top notch performance. Winning a contest for a day trader like me is a challenge. But i think i found my system to win this contest at last , so became active after a long time in this challenge. I hope that i will end up in top 20 this time, I know this is very late this month but I will t…
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر