نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Fxvip has taken 10th place in Fundamental analysis Contest Jun 2017, week 4

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
tshadji avatar
tshadji 6 مارس

Congratulation

یااظهار نظر
Avatar

Прогноз на 18.08.2016

Sell Limit 20/00 Profit 19.50
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Прогноз на 17.08.2016

Селлимит 1349.35 профит 1317.35
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر