نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Eriveltonboschetti has taken 7th place in Technical Analysis Contest May 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Análise semanal

EURUSD encontra-se no semanal com suporte rompido e segue em busca da LTA de longo prazo.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر