نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Agddivisas has taken 7th place in Community predictions Apr 2019

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Agddivisas has taken 94th place in Dukat Contest Apr - Jun 2018

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Concurso Julio

Hola traders! Empieza el concurso del mes y mi operativa para poder quedar entre los mejores se basará en operaciones con los cruces euro frente a dolar americano y euro frente a yen japonés. Utilizaré el máximo del lote permitido y haré una cobertura con los dos cruces. Suerte a todos!
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر