نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

USD/CAD

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

GBP/USD

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

GBP/USD

inside bar in GBP/USD wait for open market with good news about GBP/Usd will return powerful in 1.39044 poewr supported
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر