نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Oddbods has taken 7th place in Community predictions Aug 2020

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Oddbods has taken 2nd place in Fundamental analysis Contest Mar 2020, week 2

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Oddbods has taken 3rd place in Fundamental analysis Contest Mar 2020, week 1

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر