نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Kuko has taken 9th place in Fundamental analysis Contest Jul 2018, week 5

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

System error in funadamental analysis

Dear support, we have difficulties in working with fundamental analysis, so please fix the malfunction so that we can vote for the prediction.
Best regards
Kuko
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Strategy server is deed !!!

Dear support why you have 15 days left, as you have surely noticed the strategy contest this month is in total disruption, the server is dead to you, but you do not react even if you already wrote eight about this problem!
Many strategies do not work at all, why it is so difficult to try to restart the server, as both of us have the same chances, in some members of the strategy they work normally, while in most of the members of the strategy they are completely stopped and do not react.
I hope t…
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر