دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
14 مکان جولای 2018 $500

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
2 مکان فوریه 2018 $2000
3 مکان ژانویه 2018 $1000
10 مکان مه 2016 $300
15 مکان ژوئن 2016 $300

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
3 مکان جولای 2016 $1000

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
17 مکان جولای 2016 $100

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان GRAND PRIX Tournament در فوریه 2017 $1500
1 مکان Weekly Tournament در دسامبر 2017 $500
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در مه 2016 $125
2 مکان Daily Tournament در اکتبر 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در مه 2016 $75