دستاوردها

بانوی برتر دوکاسکپی

مکان دوره جایزه
1 مکان اکتبر 2018 Trip to Geneva!
3 مکان فوریه 2018 $800
3 مکان ژانویه 2018 $800
4 مکان جولای 2019 $700
9 مکان اگوست 2018 $500