تجمع سود / مکانیزم ضرر ($)

دوره های منتخب: 2021-05-01 - 2021-05-31
نمودار براساس مجموع دوره سود و زیان ایجاد شده در حال حاضر است. این مقدار از صفر شروع می شود اگر چه معامله گران ، معامله خود را با سپرده اولیه 100000 دلار برای هر ماه شروع می کنند.*

Full Stats

مجموع پیپ نقاط به دست آورده:
تعداد پیپ نقاط (EUR/USD pips)
در طول دوره آماری حساب شده است.
934
میانگین پیپ نقاط حاصل از تمام پوزیشن ها: 6
بیشترین تجارت سودآور (pip-points): -
بدترین معامله (pip-points): -
میانگین پیپ نقاط از دست داده در پوزیشن های مثبت: 32
میانگین پیپ نقاط از دست داده در پوزیشن های منفی: -20
شمار معاملات:
شمار پوزیشن های باز شده
در طول دوره آماری داده شده.
147
متوسط اندازه پوزیشن(دلار): 5 630 547
متوسط طول عمر تجاری: -
حداکثر افت سرمایه(%):
حداکثر موجودی
استهلاک متوالی
46.94
متوسط افت سرمایه(%): 15.87
Avg. Max Drowdown(%): -

رقابت

  • Trader's blog
  • Trade feed
  • نمایش کنونی