Dukascopy - Swiss Forex Bank   Marketplace Business Model

Dukascopy Bank poskytuje obchodníkom služby založené na dvoch hlavných princípoch, ktoré sú základom jej ECN technológie:

 • Rovnaké práva v obchodovaní

  Všetci klienti majú rovnaké možnosti poskytovania a konzumovania likvidity na trhu (princíp trhového prostredia).

 • Transparentné cenové prostredie

  Všetci klienti majú prístup k rovnakej likvidite na trhu prostredníctvom jednotného zdroja dát.

Výhodye ECN Trhu

ECN trh predstavuje pokročilú generáciu technológie agregovania likvidity. Pri vývoji svojho jedinečného obchodného prostredia sa Dukascopy Bank zamerala na tieto črty:

 • Exekúcia

  Dukascopy Bank má jedinečnú technológiu umožňujúcu okamžité hedgovanie transakcií svojich klientov priamo s poskytovateľmi likvidity. Dukascopy Bank v súčasnosti spolupracuje s Bank of America, Commerzbank, Nomura, Barclays, Currenex, SEB, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale, UBS, Goldman Sachs, Citibank, BNP Paribas, HSBC Bank, EBS, Cantor Fitzgerald, HotstpotFXI, Lava - FX, Morgan Stanley a dalšími poskytovateľmi likvidity. Všetky transakcie sú spravidla exekuované v rade milisekúnd.

 • Nízke spready

  Dukascopy Bank intergrovala likviditu popredných svetových bánk a ECN trhov. Vďaka tejto spolupráci s bankami a poskytovateľmi služieb ponúka Dukascopy Bank ten najhlbší zdroj likvidity na trhu s nízkými spreadmi.

 • ECN Lividita

  Integrácia popredných svetových bánk dovoľuje Dukascopy Bank exekuovať veľké obchodné príkazy, ktoré môžu byť okamžite hedgované v sieti poskytovateľov likvidity.

 • Hĺbka trhu

  Dukascopy Bank sprístupňuje všetkým klientom monitoring hĺbky trhu. Tento nástroj poskytuje obchodníkom informácie o štruktúre trhu pre každý menový pár. Tieto dáta umožňujú účastníkom predvídať vyplnenie príkazu ešte pred jeho zadaním.

 • Poskytovanie likvidity

  Každý klient môže zadať nákupný / predajný príkaz na trh. Tieto príkazy umožňujú klientom pôsobit ako poskytovatelia likvidity tým, že umiestnia jednotlivé nákupné / predajné príkazy priamo na trhu. Nákupné / predajné príkazy sú podobné limitným príkazom a sú použité k nákupu alebo predajú menového páru za stanovenú, alebo lepšiu cenu. Umiestenie nákupných / predajných príkazov má niekoľko výhod. Keďže nákupný / predajný príkaz je umiestnený prímo na trhu, môže tak byť prijatý iným konzumentom likvidity, čím dovoľuje obchodníkom vyhnúť sa nákladom na spread. Okrem toho môžu klienti určit dobu, po ktorú bude príkaz v systému aktívny (Good Till Canceled/Good For/Good Till). Všetky tieto vlastnosti robia umiestnenie nákupných / predajných príkazov cenným nástrojom pre intradenné obchodovanie.

Dukascopy Bank môže taktisto pridávať likviditu na trh ako doplnok k likvidite poskytovanej externými subjektami. To znamená, že pri niektorých pozíciách môže byť Dukascopy protistranou svojim klientom. Pre viac informácií, kliknite prosím na naše Často Kladené Otázky.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.