Technologia SWFX Swiss Forex Marketplace

Pośród rynków o scentralizowanej strukturze, Dukascopy Bank oferuje dostęp do Swiss Forex Marketplace poprzez połączenie płynności pochodzącej od klientów, innych rynków oraz banków.

Powyższy wykres prezentuje głównych uczestników modelu biznesowego. Znajdujący się po lewej stronie wykresu, scentralizowani i zdecentralizowani dostawcy płynności za pomocą zleceń bid/offer tworzą źródło danych które jest bazą płynności samą w sobie, będąc tym samym scentralzowanym rynkiem dla swoich klientów: konsumentów płynności oraz scentralizowanych dostarczycieli płynności: Konsumenci płynności mogą umieszczać zlecenia bid/offer na rynku.

Konta handlowe klientów Dukascopy Bank mogą zostać zasilone za pomocą przelewu, gwarancji bankowej, karty kredytowej/debetowej lub przez wydzielony rachunek w szwajcarskim banku. Usługa powiernicza, oferowana we współpracy z wieloma szwajcarskimi bankami, pozwala klientom trzymać pieniądze w swoim banku, jednocześnie otrzymując linię kredytową do handlu na Swiss FX Marketplace. Usługa powiernicza polega na codziennym rozliczaniu na rachunku bankowym klienta zysków i strat oraz transakcji. W takim przypadku klienci handlują bezpośrednio ze Swiss Forex Bank & Marketplace, ze swoich osobistych kont w szwajcarskim banku, bez przelewania środków do Dukascopy Bank.

Jako przykład praktycznego zastosowania tej technologii, Dukascopy Bank chciałby nadmienić, iż każdy klient jest w stanie handlować jednym kliknięciem 100 milionami EUR/USD z efektywnym spreadem na poziomie 1,5-2 pipsów. Handlując mniejszymi kwotami, można uzyskać spready w granicach 0,1-0,4 pipsa na głównych parach (tzw. majors).

Dukascopy Bank może dodać płynność ponad płynność dostarczaną przez zewnętrznych kontrahentów. W rezultacie, nie wszystkie pozycje klientów są hedgowane z zewnętrznymi kontrahentami. Ochrona interesów klientów jest szczegółowo opisana w FAQ.

Aby uzyskać dostęp do SWFX (otwarcie konta) proszę zaaplikować w Dukascopy Bank.

Czytaj więcej na temat branży platform Forex

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.