Rozwiązanie SWFX Swiss FX Marketplace

SWFX - Swiss FX Marketplace jest rozwiązaniem technologicznym dla handlu opartym o scentralizowany – zdecentralizowany model rynku. SWFX skupia się przede wszystkim na instytucjonalnej płynności i błyskawicznej egzekucji. Dukascopy - Swiss Forex Bank & Marketplace posiada unikalną pozycję wśród dziesięciu rynków Forex na świecie dzięki połączeniu płynności największych rynków i banków.

Poprzez handel na jedynym w Szwajcarii Swiss Forex Marketplace, nasi klienci korzystają ze szwajcarskiej tradycji bezpieczeństwa i poufności oraz restrykcyjnego środowiska regulacyjnego tego kraju. Uczestnicy działają na tym rynku na równych i przejrzystych zasadach. Jako dostawca ECN, Swiss Forex Bank & Marketplace oferuje każdemu klientowi możliwość działania jako dostawca płynności lub konsument płynności.

Mając siedzibę w Szwajcarii, w kraju przestrzegania poufności, przypisujemy wielką wagę do praw jednostki, a zatem stosujemy ścisłe zasady etyki zawodowej.

Platforma transakcyjna Swiss Forex Bank & Marketplace oferuje szereg narzędzi do zarządzania ryzykiem i kontroli realizacji zleceń. Klienci mogą handlować milionami dolarów poprzez jedno kliknięcie w bezpiecznym środowisku transakcyjnym. W razie konieczności handlu przez telefon, klient może skorzystać ze wsparcia handlu Live czynnego 24 godzinę na dobę (24/6).

Dostarczając taką technologię rynku ECN, Dukascopy Bank ma unikalną możliwość natychmiastowego hedgowania transakcji klientów z uczestnikami rynku Forex znajdującymi się w sieci. Stwarza to klientom możliwość handlu wysokim wolumenem w natychmiastowym automatycznym trybie.

Aby przytoczyć kilka przykładów praktycznych osiągnięć tej technologii, platforma handlowa Dukascopy pozywala na egzekucję zlecenia na 100 milionów na parze EUR/USD, za pomocą jednego kliknięcia, przy efektywnych spreadach 1.5-2.0 pipsa. Handlując mniejszymi kwotami, można uzyskać spready w granicach 0,1-0,4 pipsa na głównych parach (tzw. majors).

Dukascopy Bank może dodać płynność ponad płynność dostarczaną przez zewnętrznych kontrahentów. W rezultacie, nie wszystkie pozycje klientów są hedgowane z zewnętrznymi kontrahentami. Ochrona interesów klientów jest szczegółowo opisana w FAQ.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.