Program BonusDiscount ProgramPoleć znajomego/znajomąBonus Jubileuszowy

We regret to inform you that due to regulatory reasons, Dukascopy Bank SA does not open Live accounts for the residents of the country selected by you.

Select country
Phone code
Select currency
*Pokaż disclaimer

Klikając na "Otwórz Demo" wyrażają Państwo chęć kontaktu telefonicznego ze strony naszych przedstawicieli, zarówno ze szwajcarskiej centrali, spółek zależnych, oddziałów i/lub przedstawicielstw na całym świecie. Niniejszym zgadzacie się Państwo, że dane dotyczące konta demo zostaną udostępnione tym przedstawicielstwom, których pracownicy mogą się z Państwem skontaktować. Niniejszym zrzekają się Państwo szwajcarskiej tajemnicy bankowej na rzecz wyżej wymienionych osób i podmiotów. Poufność Państwa danych osobowych będzie zapewniona wewnątrz grupy Dukascopy, niezależnie od lokalizacji poszczególnych podmiotów grupy. reCAPTCHA Privacy Terms

Sukces!

Proszę sprawdzić swój e-mail (%email%), aby zalogować się na konto

Błąd!

Coś poszło nie tak. Odśwież stronę i spróbuj jeszcze raz.

Bonus Jubileuszowy

Świętując 10tą rocznicę, Dukascopy oferuje dla swoich klientów unikalną możliwość skorzystania z bonusu 100% od posiadanego kapitały. Klienci mogą aplikować o otrzymanie Bonusu do 30 dni po ostatniej wpłacie środków na swoje konto handlowe. Subskrypcja do otrzymania Bonusu oznacza akceptację warunków jego otrzymania,  które powinny być spełnione w ciągu 1 roku, po otrzymaniu Bonusu. Wypłata środków z konta handlowego, przed spełnieniem warunku minimalnego obrotu na koncie, spowoduje anulowanie Bonusu. Prosimy przeczytać Regulamin Bonusu, który znajduje się poniżej.

Jak otrzymać Bonus 

Klienci mogą aplikować o otrzymanie Bonusu do 30 dni po ostatniej wpłacie środków na swoje konto handlowe, jeżeli suma wszystkich przychodzących/wychodzących środków z ostatnich 30 dni jest dodatnia. Wpłata (depozyt) powinna być ostatnią operacją na rachunku. Nie powinno być żadnych wypłat (tj. przelewów wychodzących) po zaksięgowaniu wpłaty. 
O otrzymanie Bonusu można aplikować z poziomu platformy, Portfolio > Moje konto.

Kwota bonusowa będzie zaksięgowana na koncie handlowym zaraz po zgłoszeniu chęci otrzymania bonusu i będzie dostępna do handlu jako dodatkowe środki.

Kwota Bonusu

Kwotą bonusową jest 100% kapitału posiadanego na koncie w momencie subskrypcji.

Kwota Bonusu może zostać podniesiona w przypadku późniejszej, ponownej wpłaty (Depozytu).  
Kwota dodatkowego Bonusu może być do 100% wszystkich wpłat przez ostatnie 30 dni. Dokładna kwota dodatkowego Bonusu kalkulowana jest przy użyciu tej formuły.

Przed aplikowaniem o otrzymanie Bonusu, dokłada kwota będzie widoczna w formularzu aplikacyjnym.
Suma Bonusów aktywnych na jednym koncie handlowym nie może przekraczać ekwiwalentu 10'000 USD.

Warunki Bonusu

Wymagany obrót na rachunku jest równy posiadanemu kapitałowi w momencie aplikacji o Bonus (włączając w to kwotę Bonusa), pomnożonemu przez 50'000. Wymagany obrót powinien zostać osiągnięty przez upłynięciem 1 roku kalendarzowego od daty otrzymania Bonusu.
W przypadku gdy klient zaaplikował o dodatkowy Bonus, wymagania dotyczące obrotu będą skorygowane. Dodatkowy wymagany obrót będzie kalkulowane na podstawie tej formuły.

 

Przed aplikowaniem o Bonus, wymagany obrót będzie widoczny w formularzu aplikacyjnym.

Ograniczenia Bonusu

Kwota bonusowa nie może być użyta w celu pokrycia strat na rachunku wynikających z handlu, zanim zostanie osiągnięty wymagany obrót. W momencie otrzymania Bonusu, minimalny poziom globalnego Stop Loss na rachunku zostanie ustawiony na poziomie równym sumie otrzymanych Bonusów powiększonej o mimimalny wymagany kapitał określony na stronie dotyczącej wymagań dot. depozytu zabezpieczającego. Jeżeli klient posiada ustawiony Stop Loss, będzie on skorygowany w sytuacji, gdy jest on niższy niż suma otrzymanych Bonusów. Bonus nie może być wypłacony przed spełnieniem wymogów obrotu.

Bonus może być użyty beż żadnych ograniczeń w momencie osiągnięcia wymaganego obrotu na koncie handlowym.

Anulowanie Bonusu

Przed osiągnięciem wymaganego obrotu, Bonus może być automatycznie anulowany w następujących okolicznościach:

  • transfer wychodzący z konta handlowego;
  • wymagany obrót nie jest osiągnięty w przeciągu 1 roku;
  • klient sam anuluje program Bonus w swoich raportach.

Globalny poziom Stop Loss, który został otwarty przez system w momencie aplikowania o bonus zostanie anulowany.

Globalny poziom Stop Loss, który został ustawiony przez klienta pozostaje aktywny lub został aktywowany w momencie wygaśnięcia/anulowania bonusu.

Jeżeli klient ustawił globalny poziom Stop Loss na niższym poziomie, niż ten ustawiony przez system, będzie on oczekiwał do momentu wygaśnięcia/anulowania bonusu.

Jeżeli klient ustawił globalny poziom Stop Loss na wyższym poziomie, niż ten ustawiony przez system, będzie on aktywny podczas gdy bonus jest aktywny oraz w momencie gdy bonus wygaśnie lub będzie anulowany. Klienci mogą wziąć pod uwagę fakt, że anulowanie bonusu powoduje automatyczną wypłatę kwoty bonusowej z rachunku handlowego, co może spowodować wyższe użycia dźwigni i w rezultacie aktywowanie globalnego poziomu Stop Loss lub Margin Cut. W związku z tym, powinno się dostosować  do posiadanej ekspozycji/globalnego Stop Loss przez wygaśnięciem/anulowaniem programu bonusowego.

Pozostałe warunki

Klienci, którzy otrzymali nagrody konkursowe i ich wymagania dotyczące obrotu nie zostały spełnione, nie mogą aplikować o przyznanie Bonusu, dopóki wymagania obrotu nagród konkursowych nie zostaną spełnione.

Konta indywidualne, które są powiązane z programem Business Introducer lub Swiss Custodian Banking Service mogą nie mieć prawa aplikować o przyznanie Bonusu. Dukascopy zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Programu Bonus, odmowy jego przyznania lub anulowania bonusów, wedle własnego uznania.

Generalnie, Bonus powinien być traktowany jako obniżka prowizji za handel.

Additional Bonus Amount  

 = (Deposit x 100%) x  Traded Volume
deadline
Additional Bonus
application date

365 days

Example:

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 10’000 USD was made 10 May 2014
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2014

Additional Bonus Amount 

 =  (10'000 x 100%) x (01 March 2015 − 13 May 2014)  = 8000 USD

365 days

Additional Required
Traded Volume   

 = ((Additional Deposit + Bonus) x 50'000) x  Required Traded
Volume deadline
Additional Bonus
application date

365 days

Example:

Initial Bonus was obtained 01 March 2014
Required Traded Volume deadline 01 March 2015
Additional Deposit 10’000 USD was made 01 December 2014
Trader applied for the additional Bonus 18 December 2014

Additional Required
Traded Volume 

 =  ((3’000 + 3’000 x 100%) x 50'000) x (01 Mar 2015 − 18 Dec 2014)  = 60M USD

365 days

 

 


Kontakt   Użyteczne linki   Szukaj
Dukascopy Bank SA
ICC, Entrance H, Route de Pré-Bois 20, 1215 Geneva 15, Switzerland
tel: +41 22 799 4888, fax: +41 22 799 4880
Site Map
Report an issue
© 1998-2018 Dukascopy® Bank SA

On-line Currency forex trading with Swiss Forex Broker - ECN Forex Brokerage,
Managed Forex Accounts, introducing forex brokers, Currency Forex Data Feed and News
Currency Forex Trading Platform provided on-line by Dukascopy.com

Wszelkie informacje dotyczące transakcji handlowych na stronie internetowej Dukascopy nie są przeznaczone dla mieszkańców Belgii i Kanady.

W naszym serwisie działa system korygowania błędów. Jeśli znajdziesz błąd, możesz wysłać nam powiadomienie.
Wystarczy podkreślić błąd i nacisnąć Ctrl + Enter, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.