KonceptUp/Down opceDaily Stock OptionsPair Binary Options

Up/Down opce

Dukascopy Bank se zaměřuje na ten nejjednodušší typ binárních opcí, které jsou obecně nazývané “Up/Down” nebo "Call/Put" binární kontrakty. 
 

Při Call/Put binárnich opcích obchodník spekuluje, jestli bude cena podkladového aktiva v čase expirace kontraktu vyšší nebo nižší jako na začátku kontraktu. Jediným determinantem možných zisků při Call/Put opcích je cena v čase expirace opčního kontraktu. V případě správného předpokladu je opce in-the-money a obchodník obdrží spět své zaplacené prémium plus hodnotu rovnající se příslušnému zhodnocení (mezi 70% a 90%) vynásobeného prémiem. V případě chybného předpokladu, když je trh v čase expirace kontraktu níže než strike cena Up/Call opce (nebo výše při Down/Put opci), je kontrakt out-of-money, a tedy obchodník neinkasuje zisk a ztrácí zaplacené prémium.
 

Obyčejně jsou zisky při in-the-money obchodech závislé na podkladovém aktivu a výnosu (payout ratio) nabízených brokerem. Přístup Dukascopy Bank je nabídnout jednotný výnos pro celou řadu obchodovatelných instrumentů (viď podmínky pro více informací).

 


Contacts   Hot Links   Search
Site Map
Report an issue
© 1998-2017 Dukascopy® Bank SA

On-line Currency forex trading with Swiss Forex Broker - ECN Forex Brokerage,
Managed Forex Accounts, introducing forex brokers, Currency Forex Data Feed and News
Currency Forex Trading Platform provided on-line by Dukascopy.com

An error correcting system is functioning on our website. If you find a mistake you are able to send us a notification.
Simply highlight the error and press Ctrl + Enter and then follow the instructions.