KonceptUp/Down opceDaily Stock OptionsPair Binary Options

Daily Stock Options

Obchodování denních opcí na akcie  (Daily Stock Options - DSO) pomocí jednoduché platformy umožňuje Dukascopy obchdoníkům využívat jejich obchodní strategie na obchodování světových akcií denně.

Stejně jako u ostatních typů binárních opcí, i u denních opcí na akcie je výsledek determinován vztahem mezi dvěma cenami - otevírací cenou podkladového aktiva na příslušné burze a uzavírací cenou podkladového aktiva na příslušné burze během stejné obchodní seance, tedy stejného obchodního dne:

 Typ Opce In-the-money (zisk) Out-of-the-money
Call Uzavírací cena > Otevírací cena Uzavírací cena < Otevírací cena
Put Uzavírací cena <Otevírací cena Uzavírací cena > Otevírací cena

Všechny denní opce na akcie trvají jednu obchodní seanci. Například durace opce je dána obchodními hodinami příslušné burzy, kde je daný obchodovaný instrument. Otevírací cena je cena příslušného podkladového aktiva v době začátku obchodní seance dané burzy; uzavírací cena je cena příslušného podkladového aktiva v době ukončení obchodneh seance dané burzy.

V případě správného předpokladu je opce "in-the-money" a obchodník obdrží zpět zaplacené prémium plus hodnotu rovnající se příslušnému výplatnímu poměru vynásobeného zaplaceným premiem. Základní výplatní poměr je 80%, avšak je možné jej snížit až na 60% po 5% -ních úbytcích. Výplatní poměr aplikovatelný ke každému specifickému příkazu je fixní v momentě aktivace příkazu (kontraktu) a nemůže být změněn do expirace kontraktu, bez ohledu na ostatní změny výplatního poměru aplikovatelné na nové zadané obchodní příkazy (viz část výplatní koncept).


Contacts   Hot Links   Search
Site Map
Report an issue
© 1998-2017 Dukascopy® Bank SA

On-line Currency forex trading with Swiss Forex Broker - ECN Forex Brokerage,
Managed Forex Accounts, introducing forex brokers, Currency Forex Data Feed and News
Currency Forex Trading Platform provided on-line by Dukascopy.com

An error correcting system is functioning on our website. If you find a mistake you are able to send us a notification.
Simply highlight the error and press Ctrl + Enter and then follow the instructions.