مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
sezann
219.19k (197) 1.36 (49) +35 281
2
P3tr4
214.57k (196) 2.52 (49) +35 280
3
williamb
338.35k (200) 14.83 (43) +35 278
4
mutsi
189.83k (194) 13.18 (43) +35 272
5
Helga_Pehkel
230.77k (198) 22.23 (39) +35 272
6
NO1
189.29k (193) 12.55 (44) +35 272
7
AdamFx42
250.29k (199) 23.48 (38) +35 272
8
fx211pips
209.39k (195) 21.36 (39) +35 269
9
BIGBO
172.57k (192) 24.89 (38) +35 265
10
rokasltu
145.28k (188) 15.48 (42) +35 265
مشاهده لیست کلی (324)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

August results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of August Strategy Contest! 1 ilonalt 2 JaiBabaKi 3 sankit 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل