هیچ استراتژی فعال در حال حاضر وجود ندارد.

تجمع سود / مکانیزم ضرر ($)

دوره های منتخب: 01.11.2018 - 30.11.2018

Full Stats

رده بندی (امتیازات): 116 (135)
عملکرد, $ (امتیازات): 100,00K$ (85)
Drawdown, % (امتیازات): 0% (50)
Bonuses: 0
Average Profit Trade: 0,00K$
Average Loss Trade: 0$
عامل سود: 0,00K
شمار معاملات: 0
حجم تجارت شده: 0,00M$

رقابت