هیچ استراتژی فعال در حال حاضر وجود ندارد.

تجمع سود / مکانیزم ضرر ($)

دوره های منتخب: 01.02.2020 - 29.02.2020

Full Stats

رده بندی (امتیازات): 83 (171)
عملکرد, $ (امتیازات): 100,00K$ (121)
Drawdown, % (امتیازات): 0% (50)
Bonuses: 0
Average Profit Trade: 0,00K$
Average Loss Trade: 0$
عامل سود: 0,00K
شمار معاملات: 0
حجم تجارت شده: 0,00M$

رقابت