مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
sezann
212.41k (197) .68 (50) +35 282
2
P3tr4
220.11k (198) 1.97 (49) +35 282
3
williamb
255.42k (200) 14.83 (43) +35 278
4
milanova0429
235.72k (199) 12.1 (44) +35 278
5
mutsi
195.24k (193) 13.18 (43) +35 271
6
fx211pips
201.25k (195) 21.36 (39) +35 269
7
AdamFx42
207.99k (196) 23.48 (38) +35 269
8
NO1
177.95k (189) 12.55 (44) +35 268
9
rafirala
176.88k (188) 9.37 (45) +35 268
10
Helga_Pehkel
191.55k (192) 19.28 (40) +35 267
مشاهده لیست کلی (309)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

August results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of August Strategy Contest! 1 ilonalt 2 JaiBabaKi 3 sankit 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل