مسابقه استراتژی

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

Once created works for months

Use winner's strategies to build your own

Visual JForex - The easiest to learn The fastest to build

پیشروان فعلی

# Trader Profit Chart Perfomance
USD (امتیازات)
Drawdown,
% (امتیازات)
Bonuses
عمومی
Total
Points
1
williamb
299.90k (200) 5.53 (47) +35 282
2
sezann
201.25k (195) 0 (50) +35 280
3
rafirala
187.61k (194) 0 (50) +35 279
4
pyv
205.84k (196) .04 (50) +31 277
5
milanova0429
213.24k (198) 12.1 (44) +35 277
6
P3tr4
183.29k (193) 1.97 (49) +35 277
7
Helga_Pehkel
179.01k (192) 9.71 (45) +35 272
8
AdamFx42
170.04k (189) 7.84 (46) +35 270
9
pinky
212.89k (197) 24.6 (38) +35 270
10
Olkiss70
214.43k (199) 29.26 (35) +35 269
مشاهده لیست کلی (294)

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

August results of Strategy Contest

Congratulations to the Winners of August Strategy Contest! 1 ilonalt 2 JaiBabaKi 3 sankit 4…

بیشتر بخوانید

رقابت

مشاهده کل