Използвам статистически отклонения и според мен се оформя фигура от двоино дъно или глава с рамене
翻訳する: 英語 オリジナルを表示