Използвам статистически отклонения и според мен се оформя фигура от двоино дъно или глава с рамене
Traduire en Anglais Montrez l'original