Pár EURGBP sa v posledných mesiacoch pohybuje do strany s miernym poklesom v kanáli vyznačenom červenou farbou. Pásmo, v ktorom sa pár pohybuje je iba 400 bodov, čo je veľmi úzke pásmo, nato, že sa v ňom pár pohybuje už vyše pol roka. Kým sa pár z tohto kanála výraznejšie nevymaní, budem očakávať jeho ďalší pohyb do strany a preto očakávam najskôr mierny pokles k Supportu S1 na úrovni 0,8670 a následne nárast k hornej hrane tohto klesajúceho kanála.
Začiatkom júla očakávam obchodovanie páru na úrovni 0,8845.

Used tools: Trend lines, Channel lines, Time maker, Pivot point, SMA200, Supports and resistances, Horizontal lines,
Target: 0.8845
Charts: Daily, Weekly

Translate to English Show original