Na páre AUDCAD očakávam poklespod paritu, nakoľko sa hýbeme blízko trendovej línie a očákavam jej prerazenie smerom nadol.

Použité pomôcky: trend lines, Bollinger bands, MACD, time maker, day and week chart, SMA200, woodpivot(weekly)

Target: 0,9975

Translate to English Show original