Na páre CADCHF očakávam mierny nárast, nakoľko sa nachádzame v okolí silného supportu okolo úrovne 0,72. Môj predpoklad je, žeby sme sa mohli dostať niekde k úrovni 0,7340, čo je o cca 130 bodov vyšše oproti súčasnej cene.

Použité pomôcky: trend lines, supports, resistances, Bollinger bands, MACD, time maker, day and week chart, SMA200

Target: 0,7340
Translate to English Show original