ارائه دهندگان سیگنال "Grand Prix" بسته شده

6-ماه جوایز:

$ 1000

1 place

2 place

800

USD

3 place

600

USD

4 place

400

USD

5 place

200

USD

12-ماه جوایز:

$ 2000

1 place

2 place

1500

USD

3 place

1000

USD

4 place

750

USD

5 place

500

USD

مشاهده کل ویدئو ها

مشاهده کل اخرین اخبار

Signal Provider results

Hi traders, Alivio from Russia took the first position in the 12-month nomination of Signal Provider…

بیشتر بخوانید

نتایج مسابقه برندگان اگوست 2020

12 ماه کاندید

Alivio
Trader of the year

Alivio

1اول مکان
$ 2000 جایزه
skut328

skut328

2دوم مکان
$ 1500 جایزه
sirohi

sirohi

3سوم مکان
$ 1000 جایزه

6-ماه کاندید

Alivio

Alivio

1اول مکان
$ 1000 جایزه
sirohi

sirohi

2دوم مکان
$ 800 جایزه
skut328

skut328

3سوم مکان
$ 600 جایزه