Tôi thấy rằng mức giá 1.1500 là giá tốt nên đó sẽ là mức hỗ trợ mạnh.
Rất khó xuyên thủng ))
Tôi sẽ tiếp tục mua vào
Read full story
Translate to English Show original