نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Technical analysis :Euro Bucks) 1.10.2018

Технический анализ EUR/USD
Направление тренда вверх!!!
Я считаю что коррекция первой волны уже почти сформировалась!)
Цена готова к развороту вверх.
Из сложившейся ситуации можно
Сказать что возможно
продолжения тренда .. вверх
Входим в импульсную третью волну!) С дальнейшими целями на пробой отметки 100% по сетке Фибоначчи сработают отложение ордера и к 1.38-1.60 на 10.01 примерно будет 1.17-1.18 всем профитов
Также ложний пробой 1,1524 является винос. Стоп Лос с захватом отложников на шорт чт…
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

EURUsd

Лонг Евро Бакс )
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

Купить ???? USD

Eurusd Long ????????
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر