نمایش پانل پنهان نمودن پانل

بهترین برندگان مشاهده همه موفقیت ها

نمایش پانل پنهان نمودن پانل

آخرین 3 بلاگ نمایش بلاگ

Avatar

Romych has taken 4th place in Fundamental analysis Contest Jul 2019, week 2

خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

EUR/AUD

​​#HappyMonday
Всем добрый вечер!
Есть сигнал по HappyMonday. Buy #EURAUD 0,56 лота. Take Profit = 500 пипсов.
ВАЖНО! Сделка по евро ещё не закрыта, там положительные свопы, поэтому время на нашей стороне. По EURAUD нельзя заходить на том же счёте, что и по EURUSD. Это должен быть другой счет!
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر
Avatar

EUR/USD


​​#HappyMonday SELL #EURUSD 0,4 лота. TP=1,13193Зашли с рынка.
خواندن شرح کامل
ترجمه به انگلیسی نمایش اصل
یااظهار نظر