Show panel Hide panel

Best wins View all achievements

Show panel Hide panel

Last 3 posts Show blog

Avatar

Mynkk has taken 4th place in Strategy Contest Aug 2020

Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz
Avatar

Mynkk has taken 5th place in Strategy Contest Aug 2020

Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz
Avatar

Mynkk has published strategy hmaemastoch

hmaemastoch
hmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmae
mastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemast
ochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochh
maemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaemastochhmaem
astochhmaemastoch
Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz