Show panel Hide panel

Best wins View all achievements

Show panel Hide panel

Last 3 posts Show blog

Avatar

Mixxor has published strategy mixxor

In the strategy I apply a simple average. The strategy trades on
intraday trends. Timeframes are 15 and 10 minutes.
Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz
Avatar

Mixxor has published strategy mixxor

In the strategy I apply a simple average. The strategy trades on
intraday trends. Timeframes are 15 and 10 minutes.
Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz
Avatar

Mixxor has taken 17th place in Dukat Contest Jan - Mar 2017

Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz