Show panel Hide panel

Best wins View all achievements

Show panel Hide panel

Last 3 posts Show blog

Avatar

Md1fk1 has published strategy StrAugust2019C

StrAugust2019C StrAugust2019C StrAugust2019C StrAugust2019C
StrAugust2019C StrAugust2019C StrAugust2019C StrAugust2019C
Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz
Avatar

Md1fk1 has published strategy newfor2019AB11

newfor2019AB11 newfor2019AB11 newfor2019AB11 newfor2019AB11
newfor2019AB11 newfor2019AB11 newfor2019AB11 newfor2019AB11
Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz
Avatar

Md1fk1 has taken 5th place in Fundamental analysis Contest June 2019, week 1

Czytaj więcej
Przetłumacz na Angielski Pokaż oryginał
lubZostaw komentarz